Szolgáltatásaink

Ügyvédi irodánk 2014-ben kezdte meg működését kifejezetten a gazdasági jog, a polgári jog és az adójog területére specializálódva. Munkatársaink nagy tapasztalattal, megfelelő alázattal és szakmai felkészültséggel nyújtanak széleskörű jogi szolgáltatásokat ügyfeleink részére. Állandó ügyfélkörünket elsősorban hazai és külföldi gazdasági társaságok képezik, amely megbízások során folyamatos jogi tanácsadást és jogi képviseletet biztosítunk az általuk kitűzött célok megvalósításához. Megbízásaink során fontosnak tartjuk az ügyfeleinkkel való személyes és folyamatos kapcsolattartást és törekszünk arra, hogy megtaláljuk a leghatékonyabb jogi eszközöket az adott ügy megoldása érdekében. Ügyfeleink rendszeres segítségére vagyunk a folyamatosan változó jogi rengetegben történő útkeresésben, a hatályos jogi ismereteik bővítésében.

Folyamatos együttműködésben állunk nemzeti és nemzetközi szinten számos ügyvédi irodával, adótanácsadóval, szakfordítóval főként annak érdekében, hogy a szakterületeink által le nem fedett jogterületeket (pl. büntetőjog, családjog) érintő igényeket is a lehető legmagasabb szinten tudjuk ezáltal nyújtani ügyfeleink felé.

Adójog

Irodánk széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik az adójog területén mind magánszemélyeket, mind gazdasági társaságokat érintő adóeljárásokban, valamint a kapcsolódó bírósági felülvizsgálati eljárásokban, továbbá jogi tanácsadást nyújtunk gazdasági társaságok részére adójogi kérdésekben mind a hazai, mind a nemzetközi jog területén. E körben eredményesen működünk együtt az ügyfelek könyvelésével, valamint más adótanácsadókkal, könyvelőkkel és könyvvizsgálókkal.

Társasági jog

Gazdasági társaságok valamennyi típusa tekintetében nyújtunk jogi tanácsadást, valamint jogi képviseletet cégbejegyzési- és változásbejegyzési eljárásokban, átalakulásokban, továbbá felszámolási eljárásban, csődeljárásban és végelszámolás során egyaránt.

Ingatlanjog

Irodánk teljeskörű jogi szolgáltatást nyújt ingatlanok adásvételével, cseréjével, ajándékozásával, illetve ingatlanjogi eljárással kapcsolatban az ingatlan-nyilvántartási hatóság és az adóhivatal előtt egyaránt. E körben eredményesen működünk együtt a hitelnyújtó pénzintézetekkel, hiteltanácsadókkal, illetőleg ingatlanközvetítőkkel is annak érdekében, hogy az ingatlan ügylet az ügyfelek legnagyobb megelégedésére záruljon.


Munkajog

Magánszemélyek és gazdasági társaságok számára nyújtunk jogi tanácsadást munkajogi kérdésekben, beleértve munkaszerződések, munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos okiratok elkészítését, véleményezését, továbbá ellátjuk peres képviseletüket munkaügyi bíróságok előtt.

Peres képviselet, követeléskezelés, végrehajtás

Irodánk nagy tapasztalattal rendelkezik gazdasági jogi, polgári jogi és közigazgatási jogi peres eljárásokban mind felperesi, mind alperesi oldalon. Jogi képviseletet vállalunk továbbá követeléskezelés és érvényesítés során fizetési felszólítás megküldése, (nemzeti és nemzetközi) fizetési meghagyásos eljárás és végrehajtási eljárás során egyaránt.

Szerződések

Irodánk a polgári jog szinte minden területen vállalja szerződések elkészítését, szerződés-tervezetek véleményezését magyar, angol és német nyelven egyaránt. A szerződések elkészítése során minden esetben arra törekszünk, hogy ügyfelünk részére személyre szabott megoldást tudjunk nyújtani az adott jogi helyzetet és lehetőségeket illetően.

Miért válasszon minket??

Állandó ügyfélkörünket elsősorban hazai és külföldi gazdasági társaságok képezik, amely megbízások során folyamatos jogi tanácsadást és jogi képviseletet biztosítunk az általuk kitűzött célok megvalósításához.

Munkatársaink

Képzett ügyvéd és szakjogász kollégákkal várjuk a hozzánk forduló ügyfeleinket.

dr. Bakos Róbert Ákos ügyvéd

Irodánk alapító tagja és irodavezető ügyvédje 2007-ben végzett a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán. Alapos szakmai tapasztalatot a polgári jog területén szerzett, ekként főbb szakterületei a társasági jog, gazdasági jog, polgári peres és nemperes jog, szerződéses jog, ingatlanjog, munkajog, valamint a nemzeti és nemzetközi kereskedelmi, szállítmányozás és fuvarozási jog. Angol nyelven tárgyalóképes, míg francia nyelvből állami középfokú C típusú nyelvvizsgával rendelkezik.

dr. Horváth Tamás Vilmos ügyvéd

Irodánk alapító tagja és szakmai vezető ügyvédje 2003-ban végzett a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán. Alapos szakmai tapasztalatot kiemelten az adójog és az ingatlanjog területén, illetve e mellett polgári jogi területen szerzett, ekként főbb szakterületei az adójog, gazdasági jog, polgári peres és nemperes jog, szerződéses jog, ingatlanjog, munkajog, valamint a közigazgatási jog. Német nyelven tárgyalóképes nyelvtudással rendelkezik.

dr. Bakosné dr. Sebi Alexandra ügyvédjelölt

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán 2012-ben szerezett jogi diplomát, és 2014 óta ügyvédjelöltként segíti alázattal és kitartással irodánk munkáját, ügyfeleink nagy megelégedettségére. A precíz munkavégzés mellett az irodai közösség egyik legfőbb összetartója. Főbb szakterületei a társasági jog, a végrehajtási jog, valamint az egyéb nemperes eljárások. Tárgyalóképes angol szaknyelvi és kommunikációs szintű francia nyelvtudással rendelkezik.

Dr. Kis-Nagy Kata ügyvédjelölt

2018-ban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán szerzett jogi diplomát. Főként a polgári jog iránt érdeklődik, kiemelten foglalkozik továbbá társasági joggal, végrehajtási joggal, és ingatlanügyekkel, peres- és nemperes eljárásokkal. Rendkívüli kitartását korábbi sportolói múltja is megalapozta, és ezen tevékenységének mind a mai napig szívesen hódol. Célja tudásának bővítése a szerződések és a társasági jog területén belül. Tárgyalóképes angol szaknyelvi tudásával segíti irodánk működését.

Dr. Balkó Benjámin ügyvédjelölt

Jogi diplomáját 2020. nyarán szerezte meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán. Irodánkhoz 2021. elején csatlakozott ügyvédjelöltként. Érdeklődési területe a polgári jogon belül fő irányvonalként a szerződéses és ingatlanjog, valamint a társasági és gazdasági jog melyekkel napi szinten foglalkozik, ezek szerteágazó aspektusaiban. A fentieken kívül aktív feladatot lát el az Iroda peres és nemperes eljárásaiban. Legfőbb célja az eddig megszerzett ismereteinek bővítése és azok aktív használata a különböző jogügyletek során. Tárgyalóképes angol nyelvtudással rendelkezik.